วัตรฯ ยินดีรับอาสาสมัครและขอให้ท่านติดต่อกับเราเพื่อพูดคุยทางเลือกในการทำงานขึ้นอยู่กับทักษะของท่าน ตัวอย่างของงานอาสา

           

หากท่านเป็นนักเขียนมืออาชีพ (เจ้าของภาษาอังกฤษหรือใกล้เคียง) เราจะยินดีมากถ้าท่านจะช่วยวิจารณ์และเผยแพร่เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ หรือสร้างเนื้อหาที่ท่านคิดว่ายังขาดหายไปสำหรับสาธารณชน

            หากท่านชอบทำงานด้วยมือ ที่วัตรฯ มีงานทำสวนที่หลากหายให้ท่านช่วย