ภิกษุณีอย่างน้อยที่สุด ๓ รูป ออกบิณฑบาตวันอาทิตย์และวันพระ เวลา ๐๖.๐๐ น. ในฐานะผู้มาเยือนอาจจะชอบที่จะตามไปด้วย การเดินบิณฑบาตใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง