หลวงแม่สอนสมาธิ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา ๘.๐๐ – ๙.๐๐ น. สอบถามที่ประชาสัมพันธ์ก่อนได้ค่ะ โทร. ๐๓๔ – ๒๕๘๒๗๐