บรรชาสามเณรี 6 เมษายน 2566

บรรพชาสามเณรีเข้าพรรษา  ๒๕๖๖

อบรมโพธิอาสา ๒๕๖๖

โครงการภิกษุณีสงฆ์ "ความรับผิดชอบต่อคุณภาพเยาวชนไทย (โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ อ.บางเลน จ.นครปฐม) ปีที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ 

กฐินสามัคคีวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖