๑. ความเข้าใจ

ควรจะมีความเข้าใจร่วมกันสำหรับผู้มาเยือน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการพักค้างคืน ทางวัตรฯ เข้าใจว่าผู้มาเยือนมาที่วัตรด้วยความสนใจที่จะมีประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของการอยู่ที่วัด ดังนั้น จึงเป็นที่คาดหวังว่าผู้มาเยือนจะปฏิบัติตามระเบียบของวัตรฯ ซึ่งมีการทำวัตรเช้า-เย็น ผู้มาเยือนสามารถช่วยสมาชิกวัตรในการช่วยงานต่าง ๆ  ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือ เช้าตรู่ของวันอาทิตย์และวันพระ ผู้มาเยือนสามารถถือโอกาสที่ยิ่งใหญ่นี้ ติดตามภิกษุณีออกไปบิณฑบาต ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ผู้หญิงเป็นผู้รับบิณฑบาต และท่านได้ช่วยเข็นรถขนอาหารบิณฑบาตตามหลัง

            ผู้มาเยือน สามารถขอโอกาสเข้าพบภิกษุณีธัมมนันทาในช่วงเย็นได้ในเวลา ๑๖.๐๐ น. ท่านยินดีที่จะให้การพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับผู้มาเยือน

๒. กำหนดการ : กำหนดการประจำวันและประจำสัปดาห์

กำหนดการประจำวัน

๐๕.๓๐ – ๖.๐๐ น.ทำวัตรเช้าและนั่งสมาธิ
๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น.ทำความสะอาดหอฉันและห้องสมุด
๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น.อาหารเช้า – อาหารมังสวิรัติ
๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.ทำงานที่ได้รับมอบหมาย อ่านหนังสือ ทำสมาธิด้วยตนเอง ช่วยงานในครัว และงานอื่น ๆ
๑๑.๓๐ – ๑๒.๑๕ น.อาหารเที่ยง – อาหารมังสวิรัติ
๑๒.๑๕ น.ล้างจานและทำความสะอาดครัว
๑๓.๑๕ น.ทำงานที่ได้รับมอบหมาย อ่านหนังสือ ทำสมาธิด้วยตนเอง เวลาศึกษา
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.ชา กาแฟ น้ำปานะ
๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.  ทำงานร่วมกัน ซ่อมบำรุงวัตรฯ ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดหญ้า กวาดใบไม้แห้ง และอื่น ๆ
๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.ทำวัตรเย็นและทำสมาธิ
๒๒.๐๐ น.ปิดไฟ

กำหนดการประจำสัปดาห์

วันเสาร์และวันอาทิตย์

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.ทำสมาธิที่วิหารพระไภษัชยคุรุฯ


วันอาทิตย์และวันพระ

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.บิณฑบาต
๑๐.๐๐ – ๑๑.๑๕ น.ฆราวาสขอไตรสรณคมณ์และศีล ๕ หรือ ศีล ๑๐ พิธีถวายกองทานและธรรมเทศนาที่พระอุโบสถ


วันพระใหญ่ (ข้างขึ้นและข้างแรม)

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.ภิกษุณีรับโอวาทจากพระภิกษุและสวดปาติโมกข์
๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.ทำวัตรเย็นที่วิหารพระพุทธเจ้าไภษัชยคุรุฯ และร่วมแบ่งปันความรู้สึกที่ดีของวัน

๓. ศีล

ปกติแล้วชาวพุทธจะถือศีล ๕ เมื่อมาที่วัตรฯ หากท่านไม่ใช่ชาวพุทธ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนศาสนา แต่ศีล ๕ เป็นหลักจริยธรรมของความประพฤติของทุกศาสนา ในบริเวณของวัตรฯ เป็นการดีที่เราไม่ฆ่า ไม่ขโมย ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดเท็จ และไม่เสพสุรา/ของมึนเมา

            ในวันพระชาวพุทธบางคนชอบถือศีล ๘ ซึ่งมีฐานมาจากศีล ๕ และถือเพิ่มอีก ๓ ข้อ คือ ถือพรหมจรรย์ ไม่ประพฤติผิดทางวาจา ไม่ปรนเปรอตนด้วยเครื่องหอม เครื่องสำอาง ดูหนังดูละคร ฟังการขับร้อง และไม่นอนบนที่นอนหนานุ่ม 

๔. การปฏิบัติต่อภิกษุณี

ฆราวาสถือศีลของฆราวาส นักบวชก็ถือศีลของนักบวช และฆราวาสอยู่ในฐานะที่จะช่วยให้นักบวชถือศีลของท่าน นักบวชไม่นั่งบนที่นั่งระดับเดียวกันกับฆราวาส ฉันอาหารแยกกัน ดังนั้น ฆราวาสจำเป็นต้องเอื้อให้นักบวชปฏิบัติได้เหมาะสม เช่น ไม่เข้ามารบกวนขณะที่นักบวชกำลังฉันอาหาร

๕. พฤติกรรมที่เหมาะสมขณะอยู่ในวัตรฯ

  • กรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าอาคาร
  • ไม่นั่งเหยียดขา
  • ไม่นั่งชี้เท้าไปยังพระพุทธรูปหรือพระ
  • กรุณานั่งท่าเทพธิดาเข่าชิดกันเมื่อก้มกราบ หรือนั่งพับเพียบเมื่อฟังธรรม ในระหว่างทำสมาธิสามารถนั่งขัดสมาธิได้
  • ท่านสามารถนำหมอนรองนั่งมาได้ (วัตรฯ มีจัดไว้ให้)
  • กรุณางดพูดคุย
  • โปรดแต่งกายให้เหมาะสม (ดู 7. การแต่งกาย)

๖. พบกับภิกษุณีธัมมนันทา

หากท่านประสงค์จะรับคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษหรือนัดพบท่านภิกษุณีธัมมันทา กรุณาทำการนัดล่วงหน้าได้ที่ email: [email protected] ท่านธัมมนันทาจะพบกับผู้มาเยือนเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  

๗. การแต่งกาย

ท่านกำลังจะมาวัตรฯ กรุณาแต่งกายปกปิดให้เหมะสม ชุดที่ใส่ควรมิดชิดตั้งแต่ไหล่ถึงเข่า สำหรับคนผมยาวให้ผูกมัดให้เรียบร้อย หลีกเลี่ยงเสื้อผ้าบางและรัดรูป ซึ่งไม่เหมาะและไม่สะดวกสบายในการทำวัตรเช้า-เย็น เป็นที่ตกลงกันว่าท่านจะใส่ชุดขาวในการทำวัตร

๘. ผู้มาเยี่ยมชมวัตรในช่วงวัน

ท่านสามารถเยี่ยมชมวัตรฯ เช่น วิหารพระพุทธเจ้าไภษัชยคุรุฯ ห้องสมุด ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. เพื่อที่จะมีผู้นำชมสถานที่ ไม่จำเป็นต้องนัดหมายล่วงหน้า เพียงแต่แจ้งความประสงค์ที่ประชาสัมพันธ์

๙. ผู้พักค้างคืน

กรุณาติดต่อเราล่วงหน้าทาง email: [email protected] กล่าวถึงแรงจูงใจที่จะมาพักค้างคืนและระบุช่วงเวลาที่ต้องการเข้าพัก เราจะติดต่อกลับไปยังท่านเมื่อประเมินสถานการณ์ทางเลือกสำหรับท่าน ในระหว่างที่พักที่วัตรฯ ท่านนับว่าเป็นสมาชิกของสังฆะ (ปฏิบัติตามกำหนดการของสังฆะ)

            โปรดสังเกตว่า ที่พักของเราเป็นระดับพื้นฐานและตั้งอยู่บนทางหลวง หมายความว่า ประสบการณ์การพักค้างที่วัตรฯ มีไว้สำหรับผู้แสวงหา และไม่ใช่สำหรับนักท่องเที่ยว

            เราทำงานกับมหาวิทยาลัยและบริษัทนานาชาติ ในการจัดโปรแกรมพิเศษให้กลุ่มที่มีแรงจูงใจจำนวนได้ถึง ๓๐ คน เป็นเวลา ๓ วัน อาจารย์ที่สนใจนำนักศึกษามาพักที่วัดต้องเตรียมนักศึกษาล่วงหน้าเป็นอย่างดีในเรื่อง อัตลักษณ์ของวัตรฯ ซึ่งเป็นสายเถรวาทและความรู้พื้นฐานด้านพระศาสนา (ดูเอกสารเผยแพร่และสื่อสังคม)

            นอกจากนี้ จุดเน้นของการสอนและการบรรยายธรรมของเฉพาะกลุ่มสามารถปรึกษาหารือกับเราล่วงหน้าได้ เช่น การพูดและเกมสำหรับภาวะผู้นำ หรือคุณค่าของการทำงานเป็นทีม

            หากท่านประสงค์จะจัดกลุ่มเข้ามาพักในรูปแบบอื่น กรุณาปรึกษาเรา

            สำหรับค่าใช้จ่ายในการพักค้างรวมอาหารมังสวิรัติ ๒ มื้อ เช้าและกลางวัน และเครื่องดื่มมื้อเย็น เพื่อให้วัตรฯ สามารถดำเนินการต่อไปได้ กรุณาบริจาค ๘๕๐ บาทต่อคนต่อคืน

            หากท่านสามารถบริจาคสมทบเพิ่มเติม วัตรฯ ก็ยินดีและขอขอบคุณ โปรดอย่าได้กังวลหากท่านมีงบประมาณจำกัด

๑๐. สิ่งที่ต้องนำมาด้วย

สำหรับผู้มาเยือนที่ต้องการพักค้างที่วัตรฯ ขอให้ท่านนำชุดทำงานในสวนซึ่งไม่ใช่ชุดขาวมาด้วย

            เราจัดเตรียมปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน และผ้าเช็ดตัวไว้ให้ถ้าท่านต้องการ แชมพูและสบู่

            รองเท้าแตะใส่สะดวก แต่ไม่อนุญาตให้ใส่ในอาคาร

            ห้องพักเป็นห้องคู่ (จะจัดให้อยู่เดี่ยว ถ้ามีห้องว่าง) มีมุ้งลวด กรุณาค้นหาข้อมูลสภาพอากาศเพื่อการเตรียมตัวเข้าพัก

๑๑.สิ่งที่คาดหวัง

เวลาอาหาร

เรามีอาหารให้ ๒ มื้อต่อวัน เช้าเวลา ๐๗.๐๐ น. เที่ยงเวลา ๑๑.๐๐ น.

หากท่านเป็นฆราวาส ท่านอาจเก็บอาหารมื้อเที่ยงไว้สำหรับมื้อเย็นเวลา ๑๘.๐๐ น. การแฟ ชา และนมถั่วเหลืองจัดไว้ให้ที่หอฉัน

บิณฑบาต
ภิกษุณีอย่างน้อยที่สุด ๓ รูป ออกบิณฑบาตวันอาทิตย์และวันพระ เวลา ๐๖.๐๐ น. ในฐานะผู้มาเยือนอาจจะชอบที่จะตามไปด้วย การเดินบิณฑบาตใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง

ห้องสมุด
ห้องสมุดเปิดเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐น. มีทั้งหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชาวต่างชาติมีความสุขกับการอ่านหนังสือ เราขอร้องให้ท่านเก็บหนังสือคืนในที่ที่นำออกมาอ่าน และกรุณาอย่านำหนังสือออกนอกห้องสมุด

เวบาทำงานร่วมกัน

เป็นเวลาที่ทุกคนที่พักอาสัยอยู่ในวัตรฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้มาเยือนหรือสมาชิกวัตรฯ เราจะใช้เวลา ๑ ชั่วโมง ในการทำงานร่วมกัน ทำความสะอาด กวาดใบไม้ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และอื่น ๆ

            เราใช้เวลาร่วมกันในการทำงาน เป็นการปรับให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน

            เป็นวิธีการที่งดงามของการให้ เป็นการให้ที่ดีที่สุด คือ การสละสลายตัวตน การหลงยึดถือในตัวตนที่เป็นภาพลวงตา

            โปรดจำไว้ว่า ท่านมาที่วัตรฯ เพื่อมาฝึก และการสังเกตแรกเลย คือ การฝึกมองย้อนกลับเข้ามาข้างใน เพื่อการปรับปรุง การมองออกไปข้างนอก ท่านอาจจบลงด้วยการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นและพลาดประเด็นไป

            เราปรารถนาว่า ท่านจะมียินดีพอใจและได้รับผลจากการพักค้างในพื้นที่นี้ี ที่ไม่เหมือนที่อื่น ๆ