วัตรทรงธรรมกัลยาณี ภิกษุณีอาราม

เลขที่ ๑๙๕ ถนนเพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐

ประชาสัมพันธ์ภายในเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.Tel   : ๐๓๔-๒๕๘-๒๗๐  E-mail:  [email protected]

วัตรทรงธรรมกัลยาณี เปิดทั่วไปสำหรับผู้หญิงที่แสวงหาศาสนาที่แตกต่างอย่างแท้จริง (แทบจะไม่มีมีข้อยกเว้นสำหรับสามีหรือครูอาจารย์ที่มาด้วย อาจได้รับอนุญาตขึ้นอยู่กับการปรึกษาส่วนตัวกับภิกษุณีธัมมนันทา)

                วัตรทรงธรรมกัลยาณีส่งเสริมการสนทนากันระหว่างศาสนา ท่านไม่จำเป็นต้องเป็นชาวพุทธเพื่อที่จะมาเยี่ยมเรา อย่างไรก็ตาม โปรดให้ความเคารพกับประเพณีชาวพุทธ และสำหรับผู้มาเยือนที่มาพักค้างขอให้ปฏิบัติตามวัตรปฏิบัติของวัตรฯ

                โปรดหลีกเลี่ยงช่วงเวลาบรรพชาสามเณรี (เดือนเมษายนและเดือนธันวาคม) และตั้งใจอ่านข้อมูลข้างล่างนี้

              

“ชาวพุทธ ชาวมุสลิม และชาวคริสต์: เราทั้งหมดปีนภูเขาลูกเดียวกัน ยิ่งเราปีนสูงขึ้นไปด้วยเจตนาที่แท้จริง เรายิ่งเข้าใกล้ยอดเขา ที่ตีนเขา คนหนึ่งอาจจะยืนยันว่าเห็นกระต่าย อีกคนหนึ่งอาจเห็นงู ในขณะที่อีกคนเห็นนกพิราบ บางคนจบลงด้วยการถกเถียงซึ่งกันและกัน แต่นั่นไม่สำคัญ แก่นแท้อยู่ที่เป็นภูเขาลูกเดียวกัน”

การเดินทาง

สำหรับนักท่องเที่ยวผู้ช่ำชอง มีช่องทางรถโดยสารสาธารณะให้เลือก อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้มาเยี่ยมชมเป็นครั้งแรก เป็นการง่ายกว่าที่จะขึ้นแท็กซี่จากกรุงเทพฯ  โปรดเช็คทางเลือกการเดินทางกับเรา เช็คที่อยู่กับคนขับแท็กซี่ล่วงหน้า และนำเบอร์โทรประชาสัมพันธ์ของเรามาด้วย เส้นทางการเดินทางหาได้จาก Google Map

ท่านสามารถเดินทางโดยรถตู้จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ และหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้          
https://thailandlife.info/sai-tai-mai-bus-station-bangkoks-southern-bus-terminal/