สิกขมานา คือ สามเณรีที่อยู่ในระหว่างการฝึกอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม ๒ ปี  เป็นเวลา ๒ พรรษาภายใต้การดูแลของภิกษุณีผู้เป็นอาจารย์ ในระหว่างนี้จะต้องรักษาอนุธรรม ๖ (ศีล ๖ ข้อแรกของ ศีล ๑๐) ไม่ให้ขาด หลังจากระยะเวลาอบรม ผู้ผ่านการอบรมอาจขออุปสมบทเป็นภิกษุณี