อุบาสิกา คือ ผู้หญิงที่ถือไตรสรณคมน์และได้เป็นชาวพุทธ

Mrs. Chanpen Priyaboram

Ms. Kanjana Suthikul

Ms. Bhavaporn Foongthongcharoen

Ms. Pathumma Ployrum

Ms. Marndaratna Shatsena