มกราคม 26, 2023

กำหนดการประจำปี ๒๕๖๗

๓ – ๗ มกราคม ๒๕๖๗ เข้าเงีย […]
ธันวาคม 15, 2022

สตรีนิยมและพุทธศาสนาในประเทศไทย

คลิ้กที่รูปข้างล่างเพื่ออ่ […]
ธันวาคม 11, 2022

สู่ทศวรรษที่ ๓ ภิกษุณีสงฆ์ในสังคมไทย ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

ช่างเป็นวันที่ยาวนานอีกวัน […]
พฤศจิกายน 18, 2022

ภิกษุณีสงฆ์เถรวาทนานาชาติ – สมาคมมหาโพธิ์แห่งอินเดีย แสดงความยินดีกับท่านธัมมนันทามหาเถรี

The Great Services of The […]
พฤศจิกายน 3, 2022

เมื่อสุนัขของเราจากไป

Akhra This may seems somet […]
กันยายน 23, 2022

เหตุการณ์สำคัญที่ไม่อาจลืม

วันภิกษุณีนานาชาติ ๑๗ กันย […]
กรกฎาคม 3, 2022

อบรมพุทธสาวิกา

โปรแกรมการอบรมนี้เปิดโอกาส […]